Psychologie barev

Každý z nás je jiný a vnímáme věci různě. Řekne-li se červená a je u toho padesát lidí, dá se předpokládat, že všechny budou velmi rozdílné. Barvy nikdy nevnímáme samostatně, ale v kontextu s okolím a s ostatními barvami. Psychologické vnímání barev je však velmi závislé i na osobní zkušenosti a také na kultuře, ve které žijeme. 

Psychologie barev, červená  

Červená je pro lidský zrak a mozek nejzajímavější. Červená je barva krve, čerstvého ovoce a vycházejícího slunce. Znázorňuje sílu, vášeň a touhu po životě, přitahuje pozornost a působí naléhavě. Červená je v Číně barvou štěstí a blohobytu a používá se také k přivolání štěstí. Červené šaty nosí nevěsty na Východě, zatímco v Jižní Africe jsou barvou truchlení. V Rusku se červená stala symbolem komunismu. Variantami na červenou jsou purpurová a růžová, které jsou také spojovány s láskou, vášní a důvěrností.

Psychologie barev, oranžová  

Oranžová je teplá, slunečná barva, která jakožto mezistupeň mezi červenou a žlutou v sobě spojuje i mnohé jejich asociace. Oranžová je barvou mnoha květin a potravin. Je dynamická, povzbudivá, sebevědomá i uklidňující. V USA je oranžová barva spojována se svátkem Halloween, v islámských kulturách si muži barví vousy na oranžovo jako symbol dokončení poutě hadždž. V Irsku a na Ukrajině může mít oranžová barva politický podtext.

Psychologie barev, žlutá  

Žlutá, coby teplá barva, je poutačem pro naše oči a působí srdečně (slunce v duši). Je v ní touha po rozvíjení se, naděje, povzbuzuje, osvobozuje, působí vesele a otevřeně. Navzdory všemu působí žlutá barva uklidňujícím dojmem. V Shakespearových spisech (i u mnoha západních autorů) je žlutá barvou zbabělosti, zatímco v Japonsku se spojována s odvahou. Jelikož se podobá zlatu, žlutá je tradiční barvou indických obchodníků.

Psychologie barev, zelená  

Zelená, nejběžnější barva v přírodě, je zklidňující a uvolňující. Často se používá k vyjádření souladu, rovnováhy, klidu a samozřejně i přírody, přírodních a organických prvků. V islámských kulturých považují zelenou za čistou barvu, a proto symbolizuje Islám. Protože zelená se používá tradičně i na amerických bankovkách, znamená pro mnohé barvu peněz.

Psychologie barev, modrá  

Modrá je barvou vody a nebe, díky čemuž v nás evokuje i nekonečnost a pocit důvěryhodnosti. Modrá je nejvíce uklidňující barvou, příliš modré ale může způsobit sklíčenost a deprese, přestože je v některých kulturách světle modrá považována za radostnou barvu. V mnoha částech světa modrá označuje autoritu, důstojnost, hrdost. Bývá hodně spojována s inteligencí a je uznávána jako „firemní“ barva kvůli asociacím se stabilitou a konzervatismem. Světlejší verze modré, například azurová a tyrkysová, mohou být spojovány s magickými účinky.

Psychologie barev, fialová  

Purpurová byla kdysi velmi vzácnou barvou a tato vyhledávaná barviva se používala na barvení luxusních látek. Purpurová bývá spojována s bohatstvím a mocí, což platí dodnes. Purpurová, směs modré a červené, je vášnivá barva s náznakem smyslnosti a rozbouřených emocí. Mnoho purpurových věcí v přírodě je také křehkých (fialky, kosatce…). Šeříková a bledší odstíny purpurové představují slabost a chatrnost, a proto nebývají v návrzích značek často používány, pokud nejsou zkombinovány s výraznějšími barvami.

Psychologie barev, hnědá  

Hnědá je směsicí všech barev. Barva dřeva a hlíny je pro logo překvapivě vhodnou barvou, protože je teplejší než černá, a přesto se dobře hodí ke všem ostatním barvám. Kromě zjevně pozemských asociací, díky nimž působí velmi hodnověrně, je hnědá také barvou kávy a čokolády, takže může vyjadřovat bohatství a požitek. Často se používá k vyjádření hrdosti na vše, co je africké.

Psychologie barev, černá, bílá, šedá  

Černá, bílá a šedáani vlastně opravdovými barvami nejsou. Jedná se spíše o barevný nádech, který se používá k úpravě ostatních barev. Ale i přesto…Černávyniká kontrastností a neproniknutelností. Svou neurčitostí a nezařazeností evokuje marnost, prázdnotu, nekonečný vesmír a v západních kulturách také smrt. Je vnímána jako formální, exkluzivní, autoritativní, povýšená a vážná.Proti tomu bílápropojuje všechny barvy světla a proto evokuje duchovno a sílu. V kontrastu s ostatními barvami (obzvláště s černou) vyniká její čistota, pokojnost a vznešená krása.Neutrální šedá může být vnímána jako chladná a nevýrazná, stejně jako formální, důstojná a autoritativní. Chybí ji barevnost, a proto v sobě nemá tolik emocí. Může evokovat rezervovanost, nedotknutelnost. Šedá je spojována také s technikou, obzvláště ve své stříbřité podobě. Evokuje preciznost, kvalifikovanost, informovanost a pracovitost.