Barvy a jejich kombinace

Barva upoutá pozornost, určuje náladu a sděluje poselství. Barva je jedním z nejmocnějších prvků grafiky. A nejen grafiky. Barvy ovlivňují naše chování, naše pocity i vnímání situací. Někteří citlivější jedinci jsou/jsme barvou ovlivňováni natolik, že vyrazit si v červeném svetříku (když se cítíme křehce, něžně…) je prostě nepřijatelné. A nemá to nic do činění s módou, ale s působením barev  (čtěte více Psychologie barev).

Definice barev

Jednotlivé barvy jsou definovány čtyřmi základnimi vlastnosti – odstínem, sytostí, teplotou a jasem.

Odstín barvy je základní identitou barvy – červená, zelená, fialová…

Barvy a jejich kombinace, odstín


Sytost barvy
 je určena intenzitou a zářivostí. To znamená, že syté barvy jsou velmi intenzívní a zářivé a jejich opakem jsou barvy tlumené, jejichž odstín je velmi nevýrazný.

Barvy a jejich kombinace, sytost


Teplota barvy
 je dána svým podtónem. Barvy teplé mají žlutý podtón (žlutá, oranžová, červená) a barvy studené modrý (fialová, modrá, zelená). To, jestli barvy vnímáme jako studené či teplé, se může měnit v souvislosti s porovnáváním s ostatními barvami v jejich těsné blízkosti.

Barvy a jejich kombinace, teplota


Jas barvy
 označuje stupeň tmavosti či světlosti barvy. Tmavý odstín je základní barva plus černá a světlý je základní barva plus bílá.

Barvy a jejich kombinace, jas

Vztah mezi barvami

V patnáctém století britský malíř a věděc Albert Munsell sestavil barevné kolo, kde barvy seřadil podle příbuznosti. Čím blíže jsou barvy vedle sebe, tím harmoničtěji působí. Čím jsou od sebe dál, tím vytvářejí větší kontrast.

Vztah mezi barvami, barevné kolo


Primární barvy
 jsou „mateřskými“ barvami kruhu. Jde o jediné barvy, které nelze vytvořit kombinací ostatních barev.

Vztah mezi barvami, primární barvy


Sekundární barvy
 jsou tvořeny rovným dílem z nejblížších primárních barev. Nachází se uprostřed barev primárních.

Vztah mezi barvami, sekundární barvy


Terciární barvy
 jsou tvořeny rovným dílem ze sousedních primárních a sekundárních barev. Zaplňují zbývající mezery kruhu.

Vztah mezi barvami, terciární barvy


Monochromatická paleta
 je skupinou barev jednoho odstínu. Nemá žádnou barevnou hloubku, ale poskytuje kontrast tmavé, střední a světlé, který je pro dobrý design velice důležitý.

Barvy a jejich kombinace, monochromatická paleta


Analogická paleta
 zahrnuje sousední barvy, pomocí kterých se vytváří atraktivní harmonie s nízkým kontrastem. Analogické palety jsou bohaté a vždy se s nimi lehce pracuje.

Barvy a jejich kombinace, analogická paleta


Doplňková paleta.
 Přímé protiklady na barevném kruhu se doplňují a přináší kontrast, evokují energii, sílu a vzrušení. Doplňkové barvy je dobré používat v menší míře, jen jako akcent.

Barvy a jejich kombinace, doplňková paleta


Rozdělená doplňková paleta.
 Jeden krok oběma směry od jedné z doplňkových barev. Harmonii dvou analogických barev osvěžíme protilehlou kontrastní.

Barvy a jejich kombinace, rozdělená doplňková paleta